Legal

HG 203/2003 de aprobare a Regulamentului privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii

Ordinul MLPTL 542/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

Legea 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara

OUG 70/2001 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Lege nr. 78/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

LEGE 587/2002 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea 114/96. Legea locuintei

LEGE 50/1991 (republicata in M.Of. nr. 3/13 ian. 1997) privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordin 1943/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta a Guvernului 5/2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata

LEGE nr. 455/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata

Legea 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor

Lege nr. /1996 pentru privind modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

LEGE Nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat

LEGE Nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat.